Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Casa de Asigurari de Sanatate Mures
Acesta este site-ul de prezentare al Casei de Asigurari de Sanatate Mures
romana   maghiara
» ANUNŢ IMPORTANT ĪN ATENŢIA FURNIZORILOR - 28 Februarie 2013
29.02.2013 - ANUNT IMPORTANT ÎN ATENTIA FURNIZORILOR
Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Mures anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca a fost aprobata Hotarârea de Guvern Nr.58 din 27.02.2013  potrivit careia se prelungeste pâna la data de 31 martie 2013 aplicarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.389/2010, pentru aprobarea Contractului –cadru  privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,precum si a  Hotarârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012.
Pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, pentru luna martie 2013 se vor încheia  acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anii 2011-2012, în conditiile îndeplinirii de catre furnizori a tuturor conditiilor de eligibilitate obligatorii privind relatiile contractuale .

Va multumim pentru colaborare

Conducerea CAS Mureş


» ĪN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE - 28 Februarie 2013
ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

                          

 

          În temeiul art.6 lit."d" din Contractul de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

          CAS Mureş vă aduce la cunoştinţă epuizarea creditelor de angajament destinate eliberarii medicamentelor pentru  Pensionari cu venituri numai din pensii de până la 700 lei pe luna ( 40%) si  PNS 5  PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET -teste de automonitorizare.

 


          În acest sens, vă informăm că CAS Mureş face toate demersurile necesare pentru suplimentarea fondurilor alocate cu această destinaţie pentru anul 2013.


» IN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI MEDICILOR DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - 26 Februarie 2013
IN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI MEDICILOR DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

 

 

Va rugăm să vă actualizaţi nomenclatoarele prin descărcarea lor de pe site-ul CAS Mureş (www.casmures.ro) secţiunea Download.» ĪN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE - 25 Februarie 2013
ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

                          

 

          În temeiul art.6 lit."d" din Contractul de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

          CAS Mureş vă aduce la cunoştinţă epuizarea creditelor de angajament destinate eliberarii medicamentelor pentru PNS 3 PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE, PNS 5  PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET si PNS 9.7 PROGRAMUL NATIONAL DE POSTTRANSPLANT.

 


          În acest sens, vă informăm că CAS Mureş face toate demersurile necesare pentru suplimentarea fondurilor alocate cu această destinaţie pentru anul 2013.


» FURNIZORI DE SERVICII PARACLINICE / SUMĂ DE CONTRACT PTR. IANUARIE ŞI FEBRUARIE 2013 - 20 Februarie 2013
FURNIZORI DE SERVICII PARACLINICE / SUMĂ DE CONTRACT PTR. IANUARIE ŞI FEBRUARIE 2013
             
DEN.LABORATOR IANUARIE FEBRUARIE     hg.glic/IAN FEBR
DORAMEDICALS 22,693.01 22,714.41     608.00 608.00
MARMED 17,872.69 17,886.29     608.00 608.00
STILMED 19,898.49 19,912.53     608.00 608.00
CMI DR. MOLDOVAN 17,161.44 17,178.95     608.00 608.00
TOPMED 22,360.06 22,377.36     608.00 608.00
CARITSAN 15,923.04 15,935.73     608.00 608.00
ULTRATEST 12,416.92 12,425.73     608.00 608.00
SIMMED IERNUT 34,485.02 34,510.13     0.00 0.00
PROVISAN 12,550.79 12,564.67     0.00 0.00
AGIMED 12,375.66 12,385.41     0.00 0.00
SCM GAVROSCHI 10,725.09 10,750.66     0.00 0.00
ONCOMED 11,197.51 11,205.44     0.00 0.00
SCM PROCARDIA 15,011.98 15,025.70     0.00 0.00
MY HEALTH 11,574.00 11,587.76     0.00 0.00
IDS 12,779.49 12,789.47     0.00 0.00
DENTA NET 13,193.86 13,204.87     0.00 0.00
ZONAMED 17,707.08 17,719.62     608.00 608.00
NOVA VITA HOSP 16,265.40 16,385.40     0.00 0.00
ALGOMEDICAL 16,283.93 16,296.06     0.00 0.00
TOTAL LABORATOARE 312,475.46 312,856.19     4,864.00 4,864.00
        Spital Jud.Urgenţă 608.00 664.00
RADUSAN 2,332.36 2,337.68     5,472.00 5,528.00
CITOLAB 2,508.48 2,539.83        
TOTAL ANATOMO PAT. 4,840.84 4,877.51        
             
TOTAL LAB 317,316.30 317,733.70        
             
TOPMED 24,678.60 24,711.30        
MEDICINART 6,228.46 6,238.38        
DORAMEDICALS 8,907.71 8,923.74        
ADRIAMED 22,105.89 22,139.81        
RADIMED 3,194.79 3,221.79        
TRANSILV.IMAG. 39,428.26 36,639.22        
CARDIOMED 16,251.05 16,286.08        
COSAMEXT 3,915.09 6,753.33        
TOTAL RADOLOGIE CONV. 124,709.85 124,913.65        
             
             
COSAMEXT 425.25 436.25        
POLIDENT 965.25 968.19        
DENTORAD 749.25 754.53        
CMI DR. VULTUR R 783.00 789.34        
CMI DR. POP THEOD 938.25 942.01        
SC ALGOCALM II 1,248.75 1,258.43        
TOTAL RAD. DENTARE 5,109.75 5,148.75        
             
SCM PROCARDIA 1,571.40 1,848.10        
TOTAL  BIOIMPEDANTA 1,571.40 1,848.10        
             
             
             
MARMED 0.00 0.00        
CARIT SAN 194.00 264.14        
CARDIOMED 3,782.78 3,892.37        
MEDCARE 1,343.22 1,394.48        
DR. BALINT 1,867.25 1,939.07        
DR. POP M. 1,115.50 1,167.36        
DR. BENEDEK ILDIKO 2,024.64 2,093.95        
DR. STEFANESCU 351.60 377.99        
TOPMED 6,470.83 6,655.47        
HOMEOMED 1,382.25 1,421.64        
MEDIAB 2,172.68 2,224.36        
SCM PROCARDIA 3,128.10 3,214.14        
COSAMEXT 908.80 962.94        
ECOMED GURGHIU 1,382.25 1,429.87        
DR. COZMA 291.00 774.79        
DR. SIARA MARIA 1,382.25 1,444.60        
DR. COCISIU 2,400.75 2,491.10        
DR. FILEP 1,940.00 2,000.50        
DR.CATANA N 1,164.00 1,209.98        
DR. FORIS STEFAN 1,697.50 1,744.92        
DR. PINTEA MIHAI 1,503.50 1,555.15        
DR.GALFY ZSUZSANNA 679.00 737.66        
DR. MALANCRAVEAN 1,212.50 1,257.62        
TOTAL ECHOGRAFII 38,394.40 40,254.10        
             
             
TOTAL 487,101.70 489,898.30        


» In atentia solicitantilor cardului european de asigurari sociale de sanatate - 14 Februarie 2013
Conform Ordinului  Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Nr. 559 din  5 decembrie 2006,

 

Cardul european de asigurări sociale de sănătate, se eliberează de casa de asigurări de sănătate la cererea persoanei interesate.

    În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate

-Cerere conform Modelului anexat

-Dovada calităţii de asigurat

-Copia actului de identitate

    Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

      Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

      Cardul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE.

     Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al UE sau al SEE.

    Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE sau al SEE în care se deplasează titularul cardului.

"Acest card nu este transferabil şi nu acoperă situaţia în care deplasarea are ca scop beneficierea de tratament medical",

!!!!!!!!!În situaţia în care

-          circumstanţe excepţionale împiedică casa de asigurări de sănătate să pună cardul la dispoziţia persoanei asigurate,

Se va emite Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate.

 

-          Dacă aveţi deja programată deplasarea într-un stat membru al UE sau al SEE,vă rugăm solicitaţi în mod expres eliberarea Certificatuluil provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Certificatul se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată.

 

                                                                  Preşedinte - Director General,                   

                                                                  Ec. Monica-Camelia SUCIU                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CERERE-TIP

    pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

 

    Către Casa de Asigurări de Sănătate .......................

    Adresa ....................................................

    Data .....................

 

    Stimate domnule/Stimată doamnă preşedinte - director general,

    Prin prezenta formulez o cerere, conform titlului IX din Legea nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care solicit să îmi fie eliberat cardul european de asigurări sociale de sănătate la adresa mai jos menţionată.

    Prezenta cerere reprezintă în acelaşi timp şi o declaraţie pe propria răspundere prin care certific faptul că nu intenţionez să utilizez cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru deplasări care au ca scop beneficierea de tratament medical. De asemenea, în situaţia în care beneficiez de servicii medicale în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada în care nu mai îndeplinesc toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate), mă oblig să suport în totalitate contravaloarea serviciilor medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi rambursate instituţiei din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde au fost acordate aceste servicii medicale.

 

                             .......................

                              (numele şi prenumele)

 

    Numele şi prenumele persoanei .............................

    Adresa ....................................................

    CNP .......................................................

    Telefon ...................................................

    Fax .......................................................

    Interval orar*1) ..........................................

------------

    *1) Se va trece intervalul orar în care persoana estimează că va fi prezentă la adresa indicată pentru a primi cardul european de asigurări sociale de sănătate.

 

 

 

 

 

 

AVÂND ÎN VEDERE CONDIŢIILE ACTUALE, CAS MUREŞ NU VĂ POATE PUNE LA DISPOZIŢIE CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE.

 

ÎN CAZUL ÎN CARE AVEŢI DEJA PROGRAMATĂ DEPLASAREA ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE SAU AL SEE,  LA SOLICITAREA D.VOASTRĂ EXPRESĂ, CAS MUREŞ VA ELIBERA CERTIFICATUL PROVIZORIU DE ÎNLOCUIRE A CARDULUI EUROPEAN

 

PROGRAM PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA OBŢINERII CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

LUNI------ JOI    08:45-13.00

VINERI              08:45-12.00

 

 

PROGRAM PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATULUI  PROVIZORIU DE ÎNLOCUIRE A CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

 

LUNI------ JOI    14:00-16.00

VINERI              12:00-13.00» IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE - 06 Februarie 2013
IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Avand in vedere numarul mare de asigurati care se adreseaza Casei de Asigurari de Sanatate Mures pentru obtinerea adeverintei de asigurat, in vederea asigurarii accesului la servicii medicale, va reamintim ca, in conformitate cu ordinul CNAS nr. 617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:

Verificarea calitatii de asigurat (CAS,OPSNAJ,etc)se poate face prin accesarea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu CASMS, a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.

Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat prevazuta se face prin introducerea codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in campul «CNP» din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online.

In cazul in care, ca urmare a interogarii aplicatiei, persoana care necesita servicii medicale, apare neasigurata, aceasta va face dovada calitatii de asigurat cu adeverinta de asigurat.

 Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurari de sanatate la care persoana este luata in evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna cu o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.» IN atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice (medici de familie, medici de specialitate clinica, radiologie, imagistica) - 01 Februarie 2013
  IN atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice (medici de familie, medici de specialitate clinica, radiologie, imagistica)

SPRE INFORMARE SI APLICARE INTOCMAI!!!!!!

ORDIN   Nr. 44 din 23 ianuarie 2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

Prezentul ordin stabileşte tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare care se supun obligatoriu controlului prin verificare periodică

Pentru tipurile de dispozitive medicale prevăzute la pct. 11 din anexă, controlul prin verificare periodică se face prin emiterea unui buletin de verificare periodică pe baza rapoartelor de încercări emise de unitatea avizată de către Ministerul Sănătăţii cu care utilizatorul are încheiat contract de service şi pe care acesta are obligaţia să le transmită Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de catre   un organism independent de producător, utilizator sau de cel care asigură mentenanţa dispozitivului medical.

             Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale nu se referă la activitatea de verificare prestată de unităţile de tehnică medicală avizate în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, cu modificările şi completările ulterioare.

Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale prevăzute la articolul anterior  se efectuează de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM, prin laboratoarele proprii acreditate şi prin Departamentul evaluare unităţi tehnico-medicale.

Primul control prin verificare periodică a dispozitivelor medicale cuprinse în anexă se efectuează într-un interval de până la 2 ani, pentru pct. 2 - 10 din anexă, şi de până la 3 ani, pentru pct. 1 şi 11 din anexă, de la ieşirea din garanţie a acestora.

Tarifele practicate de ANMDM în cazul controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţile desfăşurate, cu completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, se abrogă.

ANEXA 1

Tipurile de dispozitive medicale supuse controlului prin verificare periodică şi periodicitatea verificărilor

Tipul dispozitivului medical Periodicitatea
1. Instalaţii cu radiaţii ionizante de tipul:
- Rx fix cu 1 post grafie
- Rx fix cu 1 post scopie-grafie
- Rx mobil grafie
- Rx mobil C-arm (scopie-grafie)
- Rx mamografie
- Rx dentar panoramic
3 ani, cu excepţia dispozitivelor cu vechime mai mare de 15 ani, pentru care perioada de verificare este de 2 ani
2. Echipamente de protecţie radiologică 2 ani
3. Aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă 2 ani
4. Aparate de anestezie şi/sau de ventilaţie acţionate electric şi pneumatic 2 ani
5. Incubatoare pentru nou-născuţi şi incubatoare de transport 2 ani
6. Aparate de hemodializă 2 ani
7. Dispozitive medicale cu funcţie EKG (electrocardiografe şi monitoare) 2 ani
8. Defibrilatoare cardiace externe 2 ani
9. Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete (ecograf) 2 ani
10. Sterilizatoare cu aer cald/cu abur 2 ani
11. Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară sau rezonanţă magnetică de tipul:
- Angiograf
- Osteodensitometru
- Computer tomograf
- Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică
- Simulator computer tomograf
- Simulator pentru radioterapie
- Echipament pentru radioterapie
- Echipament pentru medicină nucleară
3 ani


» Cerere Cesiune - 29 Ianuarie 2013
Cerere Cesiune

» ĪN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE - 25 Ianuarie 2013
ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

                          

 

          În temeiul art.6 lit."d" din Contractul de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

          CAS Mureş vă aduce la cunoştinţă epuizarea creditelor de angajament destinate eliberarii medicamentelor pentru PNS 6.5.2  PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI RARE - SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA.

 


          În acest sens, vă informăm că CAS Mureş face toate demersurile necesare pentru suplimentarea fondurilor alocate cu această destinaţie pentru anul 2013.

First   <<  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>   Last
Copyright ©2010 CAS Mures

Prima pagina | Despre CAS Mures | Asigurati | Angajatori | Furnizori servicii medicale | Furnizori medicamente
Informatii utile | Download | Legislatie | Logo1.ro | Vip House | RCA Ieftin | Contract cadru | Carduri europene de sanatate | SIUI